KVM TEHNIK posluje od 2017. godine, i bavi se poslovima projektovanja stabilnih sistema za gašenje i dojavu požara, projektovanja sistema za odvođenje dima i toplote, kao i izvođenje i kontrolisanje sistema za gašenje i dojavu požara.