Usluge

Prva kompanija za posredovanje u obezbeđenju za svoje klijente:

 • Prepoznaje rizike i potrebe klijenta za obezbeđenjem.
 • Organizuje preglede rizika.
 • Savetuje u vezi standardnih i nestandardnih vrsta obezbeđenja.
 • Ukazuje na detalje ponuđenih usluga.

Zašto baš naša kompanija donosi dodatnu vrednost korisnicima usluga?

 • RISK MANAGER je ekskluzivni zastupnik najvećih security kompanija u Srbiji.
 • Licenciran, registrovan i posluje u skladu sa domaćim zakonima i regulativama.
 • Primenjuje svetsku praksu obezbeđenja na lokalnom tržištu obezbeđenja.

NAŠE USLUGE SU SVAKODNEVNA POTREBA

Procena opasnosti i predlog usluga i izrada izveštaja

Menadžeri rizika su dužni da identifikuju opasnosti i da predlože usluge za smanjenje opasnosti. Identifikacija opasnosti je proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja opasnosti. Predlog usluga za smanjenje opasnosti. Mere su aktivnosti koje smanjuju rizik. Usluga podrazumeva izveštaj o identifikovanim opasnostima i predlog usluga tehničke, fizičke ili fizičko-tehničke zaštite.

Kontaktirajte nas

Besplatna procena za neprofitabilne organizacije

Pozovite nas i zakažite Vašu procenu

Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Cilj izrade Akta je identifikacija rizika i određivanje veličine opasnosti u cilju planiranja obima procesa procene rizika u organizaciji kao i određivanje prioriteta u analizi i postupanju sa rizicima i kontroli rizika. Posebna pažnja u aktu je posvećena kontroli i reviziji donetih mera za postupanje sa rizikom i izradi planova za primenu donetih mera, kao i analiza cene i efikasnosti. Akt se izrađuje po standardu SRPS A.L2.003 Procena rizika i otpornost društva.

Kontaktirajte nas

Upravljanje rizicima u organizaciji

Konstantno upravljanje rizikom od strane menadžera rizika je sistematičan skup mera koji uključuje planiranje, organizovanje i usmeravanje aktivnosti kako bi se obezbedilo da rizici ostanu u propisanim i prihvatljivim okvirima. Upravljanje rizicima je koordiniranje aktivnosti vođenja organizacije i upravljanje njome imajući u vidu rizik. Postupanje sa rizikom je proces za modifikovanje rizika.

Kontaktirajte nas

Možemo da radimo procenu rizika i na zahtev trećih lica uz saglasnost organizacije gde se vrši procena rizika

 • 0

  IDENTIFIKOVANIH RIZIKA

 • 0

  PRIHVAĆENIH PREDLOGA ZA OBEZBEĐENJE

 • 0

  ZADOVOLJNIH KORISNIKA